Dieet houden ander woord

Vermageren wordt gezegd van iemand die reeds in den toestand van mager zijn gekomen is. De ballon daalde. Ik heb wat wijn op het tafellaken gestort. Is de hoogte van den val aanmerkelijk, en heeft het vallen dus met eenige snelheid plaats, dan spreekt men van storten.

Transitief of reflexief gebruikt, beteekent storten doen vallen, hetzij met opzet, hetzij bij toeval.

Congratulate, dieet houden ander woord

Vallen is eene niet van den wil afhankelijke, nederwaartsche beweging maken,door aan de aantrekkingskracht van de aarde te gehoorzamen zonder dat deze door eenige andere kracht gebroken wordt. Inzinken is het snel afnemen van gezondheid en kracht van het lichaam. Zinken is snel zakken, en heeft verder nog de bijbeteekenis, dat de nederwaartsche beweging zoo lang aanhoudt, dat het voorwerp onder de oppervlakte schuil gaat, uit het gezicht verdwijnt en op den vasten grond of den bodem van het water blijft rusten.

Dieet houden ander woord
Rated 5/5 based on 23 review
goede voeding afvallen 137 | 138 | 139 | 140 | 141 tips snel afvallen