Gezondheidsraad overgewicht en obesitas 2003

Voor oplossingen van vraagstukken op het terrein van gezondheid en maatschappij is kennis noodzakelijk. Over deze site Copyright Privacy Cookies Toegankelijkheid. De belangrijkste interactie die bepalend is voor het ontstaan van overgewicht en obesitas is die tussen de genetische predispositie en omgevingsfactoren.

Terug naar overzicht.

gezondheidsraad overgewicht en obesitas 2003

And gezondheidsraad overgewicht en obesitas 2003 final

  • Voorafgaand aan indexatie worden de cijfers vaak gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling van de populaties.
  • Behalve gewichtsverlies moet ook verbetering dan wel normalisering van risicofactoren voor hart- en vaatziekten doel zijn van de interventie lipiden, diabetes mellitus, metabool syndroom en hypertensie.
  • Sporten gezond eten niet afvallen
  • Pioppi dieet lunch recepten
  • Dieet schildklier

De commissie adviseert dan ook te werk te gaan met de gezondverstandbenadering, waarbij zowel aandacht moet worden besteed aan minder energieopname als aan meer lichaamsbeweging. Wordt er gewacht op resultaten van langlopend onderzoek, dan zal de epidemie van overgewicht en obesitas zich zeker verder uitbreiden.

Deel deze pagina Twitter Facebook LinkedIn. Dieettherapie, waaronder zeer laag-energetisch dieet, bewegingsprogramma en cognitieve therapie zijn eerste behandelkeuze, eventueel kan men bij daartoe geselecteerde patiënten medicamenteuze of chirurgische therapie overwegen.

Gezondheidsraad overgewicht en obesitas 2003
Rated 4/5 based on 22 review
oorzaken van overgewicht 868 | 869 | 870 | 871 | 872 chronische diarree gewichtsverlies